ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى تىزىملىكى
ئابدۇجامى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇجەبىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇجەمىل (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇجەۋاد (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇجۈمە (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇجېلىل (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇخالىس (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇخالىق (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇخەۋەر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇخەير (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇخوجا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇخېلىل (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇخېۋىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇدائىم (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇدىلبەر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇراپى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇراخمان (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇرازاق (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇرازى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇرازىق (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)