ئۇيغۇرچە تۈركۈم سۆزلەر
ئانىلىن، فېنىلئامىن
ئاپاچ بەلگىلىك تىك ئۇچار (ئايروپىلان)
ئارپا تورى
ئابىدارما
ئارچى ئىزدەش قورالى
ئارچى مۇلازىمەتچىسى
ئەزەربەيجان شېماخا يەر تەۋرىشى
ئەشئەرى
ئاسكانىيە ئىنچىكە يۇڭلۇق قويى
ئاسپىرىن
ئاستراخان خانلىقى
ئاتاكام ئۈزۈلمىسى
ئاتىلا
ئاتروپىن
ئەنجۈدان
پىستە
ئاQچىلىق
ئالبان قوراللىق كۈچلىرى
ئاكتىنوئىدلار
ئەلەم تارتقان يېڭىدۇ؛ دەرد - ئەلەمدىن غەزەپلەنگەن قوشۇن يېڭىدۇ